January 22, 2021

30 thoughts on “January 22, 2021

  1. True Jim! It is GOD’s choice/election and mercy/grace. GOD’s gifts, including His sovereign election, are irrevocable. When the Unchanging GOD gives mercy, He gives it completely and he does not revoke it. In the words of John MacArthur, it “is unconditional and unchangeable, because it is rooted in [H]is [I]mmutable nature and expressed in the unilateral, eternal Abrahamic Covenant” in the case of “Israel during the Tribulation.” The deliverer is our Lord GOD and Savior, JESUS CHRIST (verse 26) who “will banish ungodliness from Jacob” (ESV). This is just “like that of individual believers including the remnants of Israel throughout time.” What an awesome and forgiving Triune GOD! And what an amazing grace and mercy GOD has! Blessings to you, Nancy, and the kids!

   Copyright. The MacArthur Study Bible, English Standard Version® (ESV®). Copyright © 2010 by Crossway. All rights reserved.

   Liked by 2 people

  1. I agree with you, Crissy, we all do! Indeed, the Creator GOD’s wisdom is incomparable and we could not (ever) measure/grasp it. Example, noticeable in these verses is His mercy and grace through His choosing/election of sinful, undeserving, and even unbelieving individuals and yet in GOD’s wisdom He calls them and bestows His irrevocable gifts (leading to salvation). To answer your question, my thoughts are a hardened heart, and not called at all or not YET called individuals. It is still about GOD’s mercy (to whom He opens the eyes/heart). Good morning in there and blessings to you, your family, and next week’s outreach!

   Liked by 1 person

  1. Ed, magandang routine at biyaya sa umaga yan!! At ang kagandahan, pareho kayong mag-awa nagtalakay sa Bibliya. Kaunti lang alam kong mag-asawa gumawa niyan bawat araw. Saludo po ako sa inyo at sa iyong asawa. Biyaya sa inyo at sa inyong pamilya!

   Liked by 1 person

    1. Ibang texto na naman ngaun: Sabado, Enero 23

     Mahalin ng bawat isa sa inyo ang kaniyang asawang babae gaya ng sarili niya; ang asawang babae naman ay dapat magkaroon ng matinding paggalang sa kaniyang asawang lalaki.​—Efe. 5:33.

     Kapag gustong magkaanak ng mag-asawa, magandang pag-usapan muna nila ang dalawang tanong: Una, kailan nila gustong magkaanak? Ikalawa, ilan ang gusto nilang anak? Kailan nila ito dapat pag-usapan? At bakit napakahalaga nito? Karaniwan nang mas magandang pag-usapan ang tungkol sa pag-aanak bago magpakasal. Bakit? Dahil mahalagang magkapareho ang opinyon ng mag-asawa tungkol dito. Kailangan din nilang pag-usapan kung handa na sila sa pananagutang ito. May mga bagong kasal na nagpapalipas muna ng isa o dalawang taon bago mag-anák. Kasi kapag may anak na sila, dito na mabubuhos ang panahon at lakas nila. At saka gusto rin nila na makapag-adjust muna sa buhay may asawa at magkaroon ng pagkakataon na lalong mapalapít sa isa’t isa. w19.12 23 ¶4-5

     Liked by 1 person

    2. Amen, Ed! Salamat sa pag share mo ng mabuting aral, payo, at mga hakbang! Pagtatandaan ko yan kung mangyayari man yan sa buhay ko. Bago man yan mangyayari, pagsilbihan muna natin ang ating Panginoong DIYOS! Amen!

     Like

Comments are closed.