7 comments

    1. Ed, ini-admit ko na may nalaman akong dalawang salita na nanggaling sa iyo, ngayong araw na ito. At ginamitan ko ng google translate para lang malaman ang kahulugan ng salitang “mapangangalunya” at ang “di-kasekso.” Ang una ay medyo malalim na salitang Tagalog, at yong pangalawa moderno na na salita. Wika kasi evolving. Sorry, hirap para sa akin bilang isang nagsalita ng Cebuano. Totoo po yon, and kasalanan sa pagkahilig (sin of passion) medya mas malala kaunti sa “murder” dahil winasak nito ang buhay at bahay, relasyong magasawa, at pamilya. Totoo, yong makasalanang puso ay pinalakas pa ng traditional media, (gaya ng TV, sine, porn magazine, at pahayagan pang R-18), at ang madaling tukso at paraan makita sa social media. Dahil madali at sekreto sa umpisa, may mahilig mag eksperimento hanggang nalublub at di na nila maiwanan, nasira na ang values.

      Liked by 1 person

    1. True, Jim! Probably due to stronger emotions involved. Besides, the human heart without GOD’s intervention, is sinful. Like a broken glass, lust shatters lives, home, marital relationships, friends, and most important of all family. Murder wont be far, take that from King David.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: