9 thoughts on “June 17, 2020

    1. Nagsasamantala talaga naman. Alam niya na maraming nangangailangan ng pera, especially ang mga bagong namamasukan at mga nagtratrabaho sa Italy. Marami talagang ganyang negosyo dito sa Pinas; maraming 5/6 o 5-6. Sa mga opisina, may mga empleyado na sinusuko and kanilang ATM Card sa loan sharks mismo. Ang mga nagpapautang, sila na mismo mag withdraw sa buwanang kita. At ngayon, may nag online pautang na rin.

      Liked by 1 person

    1. True, Jim! It is all about living a godly and modest life, and worshiping the Triune GOD in faith, hope and love. This is ideal in a worldly/mundane standards but we will strive for it, GOD willing.

      Liked by 1 person

Comments are closed.