9 thoughts on “June 17, 2020

    1. Nagsasamantala talaga naman. Alam niya na maraming nangangailangan ng pera, especially ang mga bagong namamasukan at mga nagtratrabaho sa Italy. Marami talagang ganyang negosyo dito sa Pinas; maraming 5/6 o 5-6. Sa mga opisina, may mga empleyado na sinusuko and kanilang ATM Card sa loan sharks mismo. Ang mga nagpapautang, sila na mismo mag withdraw sa buwanang kita. At ngayon, may nag online pautang na rin.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.