July 29, 2020

Psalm 103:11-12

11 thoughts on “July 29, 2020

    1. Tama po kayo Ed, sangayon po ako sa obserbasyon nila. Maiksi lang ang pahanon natin sa mundo, paghandaan natin ang susunod na yugto, at iyon ay eternity kung saan mamumuhay tayo ng walang hanggan.

      Like

Comments are closed.