7 comments

    1. Yon sana, Ed! Yon sana ang design ni GOD sa Eden. Ang sarap siguro mamumuhay sa paraiso at kumakain lang ng prutas katabi ang tame na leon, tigre atbp. Siguro, kahit prutas lang kinakain ng tao, hindi siguro siya magugutom doon. Sa kabilang dako, prutas rin nagpatalsik sa kay Adan at Eva.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: