7 thoughts on “June 15, 2020

    1. Yon sana, Ed! Yon sana ang design ni GOD sa Eden. Ang sarap siguro mamumuhay sa paraiso at kumakain lang ng prutas katabi ang tame na leon, tigre atbp. Siguro, kahit prutas lang kinakain ng tao, hindi siguro siya magugutom doon. Sa kabilang dako, prutas rin nagpatalsik sa kay Adan at Eva.

      Liked by 1 person

Comments are closed.